Název projektu:

Moravské křižovatky

Dotační program:

Projekt je součástí Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky. Bližší informace naleznete na stránkách poskytovatele.

Doba trvání projektu:

1. 3. 2016 – 31.12.2019