Moravské křižovatky

projekt řešený v rámci programu NAKI II

Category

Nezařazené

Konference 2017

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III., která se uskuteční již příští týden 2. až 3. listopadu 2017 v prostorách CDV v Brně. Letošní 3. ročník konference navazuje na předchozí… Continue Reading →

Dokončování prací na databázi starých cest II. generace (zpřesňování průběhů kom. linií starých cest)

Na podkladě dat zjištěných rekognoskací terénu (z pozemní prospekce, z leteckých snímků a z leteckého laserového skenování) se následně provádělo zpřesňování zákresů průběžných komunikačních linií. Jelikož tato data svým rozsahem pokrývají jen část studovaného území, vstoupily do opravného procesu také… Continue Reading →

Zahájena I. etapa LLS

Pro rok 2016 byly vymezeny nové skenované plochy v rozsahu, který se odvíjel od jednotkové ceny stanovené na základě výsledků výběrového řízení. Patrně z důvodu velké konkurence na trhu došlo k výraznému snížení jednotkové ceny oproti původnímu plánu. V průběhu čtyř let bude… Continue Reading →

Dokončeny práce na databázi starých cest I. generace

Zkoumaná dopravní síť zahrnuje historické oblasti Moravy, Slezska, východních a středních Čech až k Praze. V rámci procesu digitalizace bylo v celém předmětném území vektorizováno 15 006 km cest. Dalších 7 005 km cest bylo převzato z předešlého projektu NAKI I. Zákresy… Continue Reading →

Lokalita Křenov – důležité rozcestí na trase z Čech na Moravu

V rámci přípravy podkladových dat aplikace CrossMoravia.eu se pozornost soustředila také na lokalitu Křenov, která byla již od pravěku důležitým rozcestím na trase z Čech na Moravu, což dokládají i mnohé archeologické nálezy. Jedná se o jeden z mála vhodných přechodů přes tzv…. Continue Reading →

Začátek projektu

Projekt Moravské křižovatky byl oficiálně zahájen dne 1. března 2016.

© 2018 Moravské křižovatky — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑