Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III., která se uskuteční již příští týden 2. až 3. listopadu 2017 v prostorách CDV v Brně. Letošní 3. ročník konference navazuje na předchozí ročníky pořádané v letech 2012 v Moravské Třebové a 2014 v Brně. Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod, které poskytuje současná věda. Konferenční jednání bude rozděleno do dílčích bloků zaměřených na archeologii, historii, geografii, geologii, geoinformatiku, DPZ, informační technologie a další obory. Těšíme se na Vaši účast.
Bližší informace naleznete na adrese: http://m-krizovatky.cz/konference2017/

Za realizační tým
Jan Martínek