Moravské křižovatky

projekt řešený v rámci programu NAKI II

Date

5.1.2017

Dokončování prací na databázi starých cest II. generace (zpřesňování průběhů kom. linií starých cest)

Na podkladě dat zjištěných rekognoskací terénu (z pozemní prospekce, z leteckých snímků a z leteckého laserového skenování) se následně provádělo zpřesňování zákresů průběžných komunikačních linií. Jelikož tato data svým rozsahem pokrývají jen část studovaného území, vstoupily do opravného procesu také… Continue Reading →

© 2018 Moravské křižovatky — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑