Moravské křižovatky

projekt řešený v rámci programu NAKI II

Date

15.11.2016

Zahájena I. etapa LLS

Pro rok 2016 byly vymezeny nové skenované plochy v rozsahu, který se odvíjel od jednotkové ceny stanovené na základě výsledků výběrového řízení. Patrně z důvodu velké konkurence na trhu došlo k výraznému snížení jednotkové ceny oproti původnímu plánu. V průběhu čtyř let bude… Continue Reading →

© 2018 Moravské křižovatky — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑