Moravské křižovatky

projekt řešený v rámci programu NAKI II

Date

26.5.2016

Lokalita Křenov – důležité rozcestí na trase z Čech na Moravu

V rámci přípravy podkladových dat aplikace CrossMoravia.eu se pozornost soustředila také na lokalitu Křenov, která byla již od pravěku důležitým rozcestím na trase z Čech na Moravu, což dokládají i mnohé archeologické nálezy. Jedná se o jeden z mála vhodných přechodů přes tzv…. Continue Reading →

© 2018 Moravské křižovatky — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑